România


În România, Roberto Rocca Education Program acordă anual circa 40 de burse de studiu Roberto Rocca studenţilor eminenţi din anii III şi IV – nivel licenţă şi anul I – nivel masterat din domeniul ingineriei ştiinţei materialelor, mecanice, electrice, ştiinţa calculatoarelor, automatizări industriale, tehnologia construcţiilor de maşini, inginerie economică şi ingineria petrolului şi gazelor la următoarele universităţi:

  • Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
  • Universitatea Politehnică Bucureşti
  • Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi
  • Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti

Perioada de aplicare pentru bursele Roberto Rocca este în general în Romania în perioada Martie-August a fiecărui an.

Pentru mai multe informaţii (în limba română) fă click aici.


Pentru întrebări

 

In the News

Găsiţi în continuare un scurt rezumat al programelor curente din fiecare ţară în parte: