Uruguay


În Uruguay, Roberto Rocca Education Program acordă 8 burse pe an pentru studenţi în ultimii doi ani de studiu în domeniul Mecanic, Industrial, Electric, Electronică, Energetică, Construcţii Civile, Chimie şi Inginerie Navală, de la următoarele universităţi:

  • Universidad de la República
  • Universidad Católica del Uruguay
  • Universidad ORT Uruguay
  • Universidad de Montevideo

Bursele acoperă cheltuielile de şcolarizare pentru studenţii de la universităţi private, respectiv cheltuielile de cazare şi masă pentru studenţii de la Universidad de la República.

Cerinţe de eligibilitate

În Uruguay bursele se acordă studenţilor din ultimii doi ani de studiu în specializările şi la universităţile sus menţionate, care au obţinut o medie de minim 7/12 sau 80% (în funcţie de scala de evaluare a universităţii) şi care au un nivel bun de cunoaştere a limbii engleze.

Aplicaţii

De regulă, perioada de aplicare pentru bursele din Uruguay este septembrie-octombrie în fiecare an. Mai multe informaţii pot fi găsite pe acest site cu circa o lună înaintea începerii perioadei de aplicare.


Pentru întrebări

 

In the News

Găsiţi în continuare un scurt rezumat al programelor curente din fiecare ţară în parte: